1. Решение за издавање согласност за измена на називот на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје
  2. Решение за издавање согласност за измена на статутот на Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје