1. Решение за давање согласност за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори на Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот на лицето, Вилма Учета Дузлевска