Почитувани,

Со особена чест и задоволство Ве известуваме дека во периодот од 3 до 5 јуни 2014 година Агенцијата за супервизија на осигурување(АСО) ќе се јави како организатор и домаќин на повеќе настани од регионално и меѓународно значење за супервизијата на осигурувањето, и тоа:

Седмиот состанок на Иницијативата за супервизија на осигурувањето на земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа (CESEE Insurance Supervision Initiative) – 3 јуни 2014 година;
Состанок на Супервизорскиот форум на Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори (IAIS) – 3 и 4 јуни 2014 година;
Актуарска конференција за осигурителни супервизори – 4 јуни 2014 година;
Работилница на тема: Медиумите и осигурувањето– 5 јуни 2015 година;