Соопштение завршено пријавување за обука застапници март 2020