Сите кандидати што го немаат положено испитот за осигурителен брокер и застапник во осигурувањето  на 09.02.2010 година имаат право на увид на тестот на:

28.02.2011 година од 10 – 12 часот во просториите на Агенцијата за супервизија на осигурување, ул. Васил главинов бр.12, ТЦЦ Плаза Скопје

 

Воедно ве информираме дека се закажани два нови термина за испит за застапници на 09.03 и 23.03 2011 година.

Деталите за закажаните испити можете да ги најдете тука.