edukacija.aso.mk

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ i pavarur rregullator që normativizon tregun e sigurimeve, mbikëqyr aktivitetin e shoqërive të sigurimeve, kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të të siguruarve dhe kontribuon në edukimin financiar të popullatës.

Ftojmë shkollat fillore dhe të mesme dhe fakultetet e interesuara të na kontaktojnë nëse dëshirojnë t’u ofrojnë nxënësve/studentëve të tyre ligjëratë në temën e edukimit financiar në fushën e sigurimeve.

Facebook
LinkedIn