1 Nëntori shënohet si Dita e Sigurimeve, një traditë shumëvjeçare që është e mbushur me aktivitete të shumta për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e sigurimeve. Qëllimi është të rritet shkalla e njohurive financiare, veçanërisht në fushën e informimit dhe përdorimit të policave të sigurimeve të jetës dhe jo-jetës.