Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar