Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve lëshoi Broshurë për sigurim në bujqësi, e cila ka për qëllim që të promovojë blerjen e policave për sigurim në bujqësi si mënyrë efikase për mbrojtjen e prodhimeve bujqësore nga rreziqet që janë të lidhura me kushtet e motit, fatkeqësive natyrore, dëmtuesve dhe sëmundjeve.

Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve (AMS) në bashkëpunim me Agjencinë për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural (APFBZHR) do të marrë pjesë në forumet e organizuara nga Agjencia për të inkurajuar zhvillimin e bujqësisë (AIZHB), në mënyrë që të lejojë më tepër informacione për bujqit në lidhje me përparësitë që ata kanë në qoftë se sigurohen prodhimiet bujqësore.  Forumi i parë u mbajt më datë 03.07.2012 në fshatin Josifovë, Vallandovë, ndërsa gjatë muajve korrik dhe gusht të vitit 2012, do të vizitohen më shumë vende në të gjithë vendin në përputhje me planin e AIZHB -së.

 

 

Versioni elektronik: