Agjencia për mbikëqyrje të sigurimit për së dyti herë është nikoqire e seminarit rajonal nën oragnizimin e përbashkët me Institutin për stabilitet financiar (FSI) dhe Asociacionin ndërkombëtar të mbikëqyrësve të sigurimit (IAIS). Seminari këtë vit do të jetë në temën mbikëqyrja grupore, sjellja tregtare në treg dhe digjitalizimi në sigurim. E njejta do të mbahet në Ohër, në periudhën nga 26-27 shtator.

Në seminar do të marrin pjesë përfaqësues nga organet rregullatore dhe institucione të autorizuara për mbikëqyrje të sigurimit nga rajoni i Evropës Qendrore-Lindore, Azija Qendrore dhe nga rajoni i Kaukazit dhe poashtu do të jenë të ftuar edhe ekspertë të shquar të fushës të cilët do të prezantojnë dhe flasin në temën e zgjedhur. I njejti paraqet një mundësi të shkëlqyer për këmbimin e njohuirive dhe përvojave nga fusha e rregullores dhe zbatimit të mbikëqyrjes së sigurimit dhe në të njëjtën kohë mundësi për krijimin e marrëdhënieve më të ngushta për bashkëpunim të mëtejshëm mes institucioneve rregullatore.