Si rregullator i sigurimeve, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) kujdeset në mënyrë të veçantë për edukimin e të gjithë qytetarëve

–të siguruar aktualë ose të ardhshëm. Prandaj, qëllimi i kësaj broshure është të ofrojë udhëzimet dhe shpjegimet më themelore në lidhje me sigurimin e pronës.

Shfletoni Broshurën