Dita Kombëtare e Sigurimeve është një simbol i aktivitetit të vazhdueshëm të AMS-së për
ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e sigurimeve dhe funksionin e tij në sigurimin financiar të
individëve, familjeve dhe kompanive.

Kalendari i Ditës së Sigurimeve – 1 Nëntori

Kjo ditë shënon edhe përvjetorin e themelimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS).
Ne e dimë nevojën për të krijuar dhe përmirësuar nivelin e ndërgjegjësimit për aspekte të ndryshme
të sigurimit:
– Përmirësimi i mbrojtjes së të siguruarve,
– Rëndësia e ndërgjegjësimit të sigurimit dhe ndërgjegjësimit për iniciativat e shërbimit ndaj klientit,
– Zhvillimi dhe përmirësimi i efikasitetit të sektorit të sigurimeve,
– Krijimi i një mekanizmi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve,
– Rregullimi i ndërmjetësuesve të sigurimeve…

Ndërgjegjësimi i sigurimeve luan një rol kyç në sigurimin e mbrojtjes së policave dhe në zhvillimin e
sektorit të sigurimeve.
Aktivitetet tona u drejtohen grupeve të ndryshme të interesit, me theks të veçantë tek popullata e re
dhe nxënësit:
– ne i integrojmë të rinjtë në procesin arsimor përmes vizitave në shkolla dhe fakultete dhe përpiqemi
të paraqesim aspektin praktik të edukimit financiar dhe të veprojmë si plotësues i arsimit formal,
– përgatisim broshura edukative;
– zhvillojmë Konkurse:
Konkurs për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës së Sigurimeve – 1 Nëntori;
Konkurs për punim kërkimor në fushën e menaxhimit të riskut dhe sigurimit;
– marrim pjesë në tribuna, forume, emisione televizive etj.
– organizojmë konferenca dhe seminare;