Ju informojmë se Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve më datë 23.01.2017 është vendosur në ambientet e reja, të cilat ndodhen në adresën në vijim:

Rr. Maqedonija p.n. – “Pallata Llazar Pop-Trajkov” – kati 5-të, 1000 Shkup