Në kuadër të Tuining Projektit në vijim, midis BE – MK12/IB/FI/01 “Harmonizimi i mëtutjeshëm me BE në fushën e sigurimeve dhe rritjes së operacioneve të tregut” ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Mbretërisë së Spanjës shpallet konkurs për dy pozicione të punës për ndihmës-përkthyes në zyrën e tuining këshilltarit rezident.

Projekti është parashikuar të zgjasë 18 muaj. Projekti do të implementohet përmes Ministrisë së Financave dhe Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve në Republikën e Maqedonisë.

Afati i paraqitjes së aplikimeve për konkursin është 30 tetori i vitit 2015 deri në orën 12.

Linku i konkursit në gjuhën angleze.