KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ ME RASTIN E DITËS BOTËRORE TË KURSIMIT – 31 TETOR 2017

BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, MINISTRIA E FINANSAVE DHE AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

SHPALLIN

KONKURS PËR FËMIJË DHE TË RINJ TË ARSIMIT FILLORE DHE TË MESËM.

EJANI TË FESTOJMË DITËN BOTËRORE TË KURSIMIT – 31 TETOR DUKE PIKTURUAR DHE DUKE SHKRUAR VJERSHA:

KATEGORIA E PARË ME TEMË:

KURSIM – “EDHE UNË MUND TË KURSEJ”

KATEGORIA E DYTË ME TEMË:

SIGURIM– “ÇKA PARAQET PËR MUA SIGURIMI I SHTËPISË DHE FAMILJES”

– Nxënësit e arsimit fillor, në konkurs duhet të dërgojnë vepër letrare dhe/apo artistike-poezipër njërën apo për të dy temat e dhëna. – Nxënësit e arsimit të mesëm, në konkurs duhet të dërgojnë vepër letrare dhe/apo artistike-poezi për njërën apo për të dy temat e dhëna.

 

më tepër…