Në bazë të Vendimit për shpallje të konkursit për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit – 1 nëntor dhe miratimit të mjeteve V. nr. 02-30505/1 nga data 3.10.2019, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Financave të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencia е Mbikëqyrjes së Sigurimeve shpallin
më tepër..