KONKURS për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës së Sigurimeve