Kontakti

 • Vendndodhja

  Rr. Maqedonia, nr.25 , Pallati Llayar Pop Trajkov. kati 5,
  1000 Shkup
  Republika e Maqedonisë së Veriut

 • Telefon

  02 3254 050

 • Orari i punës

  nga ora 08:30 deri në orën 16:30

LLOGARITË E AGJENCISË  NË TË CILAT MUND TË BËHET PAGESA E KOMPENSIMEVE
Numri i llogarisë 210065288480132, deponues i NLB Banka SHA Shkup

Numri i llogarisë 200002007041251, deponues i  Stopanska banka SHA  Shkup

Personi për komunikimin me qytetarët, të cilët kanë ndonjë lloj pengese

telefon për kontakt:: (02) 3 254 056

Person për marrëdhënie me publikun:

Nikolla Stojanov 075 340 030 ; +389 (0) 2 3 254 056 nikola.stojanov@aso.mk

Person për komunikmim me të rinjtë:

Ratka Cellakovski 072263624;+389 (0)2 3 254 060; ratka.celakovski@aso.mk

Facebook
LinkedIn