Mendim i AMS – lidhja e kontratave të sigurimit që përfshijnë rrezikun e vdekjes për shkak të sëmundjes