Ligji për Stabilitet Financiar (GZ. 173 data 1.8.2022)