Mbi 23,000 persona të siguruar kanë shfrytëzuar sigurimet shëndetësore private vitin e kaluar për të mbuluar shpenzimet e ekzaminimeve, ndërhyrjeve, trajtimit dhe shërbimeve të tjera mjekësore. Nëntë kompani sigurimesh paguan 3.4 milionë euro shpenzime mjekësore të mbuluara nga sigurimet shëndetësore private.

Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë të Mbikëqyrjes të Sigurimeve, numri i qytetarëve që kanë sigurime shëndetësore private vitin e kaluar është rritur për 60 për qind dhe ka kaluar shifrën 182 mijë të siguruar. Sigurimi shëndetësor privat mbetet produkti i sigurimit me rritjen më të shpejtë që nga fillimi i pandemisë shëndetësore. Vitin e kaluar janë lidhur më shumë se 18 mijë kontrata për sigurime shëndetësore private, duke e çuar numrin e kontratave aktive për këtë klasë sigurimesh në 62 mijë.

Qytetarët investojnë personalisht në sigurimet shëndetësore private, por edhe kompanitë që paguajnë sigurime për punonjësit e tyre që të mund të përdorin një sërë shërbimesh mjekësore në spitalet private në vend.

Kjo klasë sigurimesh u mundëson kompanive të sigurimeve të mbulojnë kostot e ekzaminimeve, trajtimeve, ndërhyrjeve dhe shërbimeve të ndryshme mjekësore të ofruara nga spitalet private në vend. Për mbulimin e shpenzimeve të tilla në kujdesin shëndetësor privat, 10 kompani të sigurimit jo-jetë vitin e kaluar kanë arkëtuar gjithsej 405 milionë denarë (6,6 milionë euro) nga të siguruarit. Vitin e kaluar, investimet në sigurimet shëndetësore private janë rritur me 48 për qind (2.1 milionë euro) krahasuar me vitin 2020.

Kompanitë e sigurimeve kanë paguar mbi 23,000 dëme vitin e kaluar, respektivisht  kërkesa për  të mbuluar shpenzimet e qytetarëve të siguruar për shërbimet mjekësore të mbuluara nga sigurimi shëndetësor privat. Numri i kërkesave për të mbuluar shpenzimet e mbuluara nga sigurimet shëndetësore private vitin e kaluar është dyfishuar krahasuar me vitin 2020.

Nëntë kompani të sigurimit jo-jetë vitin e kaluar kanë paguar mbi 211 milionë denarë (3,4 milionë euro) shpenzime për shërbime mjekësore të mbuluara nga policat e sigurimit shëndetësor privat. Shuma e mjeteve të paguara për mbulimin e shpenzimeve mjekësore vitin e kaluar është dyfishuar në krahasim me vitin 2020.

Nëntë kompani të sigurimit jo-jetë kanë paguar dëme për sigurime shëndetësore vitin e kaluar dhe ato janë: “Triglav Osiguruvanje”, “Eurolink”, “Euroins Osiguruvanje”, ADOR “Makedonia Osiguruvanje VIG”, “Kroacia Osiguruvanje – Jetë”, “Sava Osiguruvanje”, “Unika” “Halk Osiguruvanje” dhe „Viener VIG”. Dëmi më i madh i paguar për sigurimin shëndetësor të aktivizuar, individualisht për kompani, varion nga 277.000 denarë deri në 615.000 denarë (nga 4.500 euro deri në 10.000 euro).

Sigurimi shëndetësor privat është një produkt sigurimi që ofron shërbim shëndetësor më cilësor për të siguruarit sepse ofron ekzaminime, trajtime, ndërhyrje dhe shërbime të tjera shëndetësore në shëndetin privat.

Gjithashtu, kjo klasë sigurimesh ul në mënyrë indirekte presionin ndaj institucioneve publike shëndetësore në mënyrë që këta të siguruar të kenë mbulim për të përdorur shërbimet e spitaleve private. Shërbimet mjekësore financohen nga kompanitë e sigurimit dhe jo nga buxheti i shtetit.

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur, i cili normativizon  tregun e sigurimeve, kryen mbikëqyrje të aktivitetit të shoqërive të sigurimeve  dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të personave të siguruar ose policëmbajtësve dhe kontribuon në edukimin financiar dhe përfshirjen financiare të popullatës.