Më 14 Dhjetor  të vitit 2010, Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve e Republikës së Maqedonisë  (AMS), dhe Agjencia për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional  nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi si  kornizë ligjore e rregullon mënyren e bashkëpunimit dhe në të njejtën kohë perfaqëson  bazë për forcimin e marrëdhënieve profesionale dhe forcimin e besimit mes dy organeve rregullatore .

Akti i nënshkrimit të memorandumit u zhvillua ne Agjencië për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional dhe u nënshkrua nga z. Bulent Dervishi, drejtor I Agejncionit për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar për Sigurim Penzional dhe Z. Klime Poposki, Kryetar  i Këshilit të AMS.