Agjencioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve informon publikun se do të organizojë trajnim dhe provim profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime (në tekstin e mëtejmë: trajnim dhe provim profesional për broker).

Trajnimi për broker në një periudhë prej 4 ditësh (gjithsejt 27 orë mësimi) do të realizohet në periudhën 22-24.3.2018 dhe 31.3.2018, në ambientet e “Universitetit Europian” i cili gjendet në Bul. “Klimenti i Ohrit” nr.68 në Shkup.

Datat e sakta dhe orari i detajuar i ligjëratave në kuadër të trajnimit, si dhe datat e sakta dhe orari i detajuar për mbajtjen e provimit do të publikohen në faqen e internetit të Agjencionit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve para fillimit të trajnimit gjegjësisht provimit.

 

Aplikimi për broker

më tepër..