NDAHEN ÇMIMET E KONKURSIT PËR NXËNËSIT E SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME ME RASTIN E
DITËS SË SIGURIMEVE – 1 NËNTORIT