Gjysma e totalit të dëmeve të paguara është për mbulimin e shpenzimeve mjekësore të mbuluara nga sigurimet shëndetësore private. Pronarët e mjeteve motorike arkëtuan më shumë se 1 milion euro nga dëmet e mbuluara nga sigurimi  kasko. Në gusht, mbi 500 qytetarë kërkuan dhe morën dëmshpërblim prej 100.000 eurosh për dëmet e mbuluara nga sigurimi i shëndetit në udhëtim për udhëtimet jashtë vendit.

Të gjitha kompanitë e sigurimeve jo-jetë vetëm në gusht të këtij viti kanë paguar mbi 9800 dëme në vlerë prej 312,5 milionë denarësh (5,1 milionë euro). Krahasimi i të dhënave tregon se policëmbajtësit që kanë pasur dëme të mbuluara me sigurime kanë arkëtuar 22 për qind (57,3 milionë denarë) më shumë në krahasim me të njëjtin muaj të vitit 2022, tregojnë të dhënat paraprake që 11 kompanitë e sigurimeve jo-jetë kanë dorëzuara në Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve.

Rritjet më të mëdha të dëmeve të paguara në gusht të këtij viti, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, janë shënuar te sigurimi kasko i automjeteve dhe sigurimi shëndetësor privat. Në muajin gusht, pronarët e mjeteve motorike arkëtuan 63,4 milionë denarë (1,03 milionë euro) për dëmet e siguruara të mbuluara me sigurimin kasko. Kjo është një shumë prej 58 për qind më e lartë e dëmshpërblimeve të paguara krahasuar me gushtin 2022.

Për shpenzimet mjekësore të mbuluara nga sigurimi shëndetësor privat në gusht, të siguruarit kanë arkëtuar 45,1 milionë denarë (mbi 733.000 euro), që është 56 për qind më shumë se në muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe në muajin gusht vazhdon tendenca që peshën më të madhe në totalin e dëmeve të paguara e zënë dëmet që nuk janë dedikuar për të mbuluar shpenzimet mjekësore. Gjysma e të gjitha dëmeve të paguara këtë muaj i referohen sigurimit shëndetësor privat.

Të siguruarit në këtë muaj arkëtuan 21,2 milionë denarë (345.000 euro) nga dëmet e sigurimit të pasurisë. Sigurimi i shëndetit në udhëtim, i cili mbulon dëmet gjatë pushimeve jashtë vendit, është aktual gjatë pushimeve verore. Për këtë sigurim, kompanitë u kanë paguar të siguruarve 6,3 milionë denarë (mbi 100.000 euro), që është 17 për qind më shumë se muaji i njëjtë i vitit të kaluar.

Siç pritej, shuma më e madhe e dëmeve të paguara është për sigurimin ligjërisht të detyrueshëm të auto-përgjegjësisë (TPL), që në fakt është klasa më e madhe e sigurimeve. Në gusht janë paguar 153,8 milionë denarë (2,5 milionë euro), që është 17 për qind më shumë se vitin e kaluar.

Në dëmet e paguara “Unika” merr pjesë me 12 për qind, “Triglav Osiguruvanje” me 12.7 për qind, “Viner VIG” me 11 për qind, “Sava Osiguruvanje” me 13.8 për qind dhe “Osiguritelna Polisa” me 5.9 për qind. Pjesëmarrja e “ADOR Makedonia VIG” është 8.7 për qind, “Euroins Osiguruvanje” 4.4 për qind, “Eurolink” merr pjesë me 10.4 për qind, “Kroacija Osiguruvanje – Jo-Jetë” me 10.9 për qind, “Halk Osiguruvanje ” me 8.4 për qind dhe “Grave Jo-Jetë” me 1.8 për qind.