Më datë 11.02.2015, në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimeve është nënshkruar Marrëveshja kolektive për organet e pavarura rregullatore, e cila është një konfirmim i besimit në mes të partnerëve socialë dhe një tjetër normë e nivelit sektorial që do të kontribuojë në avancimin e të drejtave dhe obligimeve të marrëdhënies të punës.

 

Marrëveshja u nënshkrua nga kryetari i Sindikatës së punëtorëve të organizatave financiare të Maqedonisë, znj. Svetlana Petrovic, kryetari i Organizatës së punëdhënësve të Maqedonisë, z. Angel Dimitrov dhe kryetari i Shoqatës së punëdhënësve të aktiviteteve financiare dhe të biznesit të sigurimit znj. Nikolina Milanova.

 

Në ngjarjen solemne morën pjesë Dr. Klime Poposki, kryetar i Këshillit të Ekspertëve në Agjencinë për mbikëqyrjen e sigurimeve, Dr. Bulent Dervishi, kryetar i Këshillit të ekspertëve në Agjencinëi për mbikëqyrjen e finansimit kapital të sigurimit pensional, përfaqësues të Komisionit për letra me vlerë dhe përfaqësuesit e Sindikatave të organeve të pavarura rregullatore.