Memorandumi i bashkëpunimit me Lidhjen e Matematikanëve të Maqedonisë e përmbylli bashkëpunimin e suksesshëm të deritanishëm, në të cilin AMS-ja ka ofruar mbështetje përmes trajnimeve për matematikanët e rinj që kanë fituar medalje të arta, medalje argjendi dhe bronzi në Olimpiadën Ballkanike të Juniorve të mbajtur në Greqinë fqinje.

 

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) do të ofrojë mbështetje të vazhdueshme me trajnimin e edukimit financiar për matematikanët e rinj – gjimnazistë. Njëkohësisht, AMS-ja, në kuadër të kompetencave dhe mundësive të saj, do të mbështesë aktivisht matematikanët e shkollave të mesme në gara dhe olimpiada kombëtare dhe ndërkombëtare.

Për realizimin e këtij procesi, AMS-ja dhe Lidhja e Matematikanëve të Maqedonisë (LMM) kanë lidhur memorandum për bashkëpunim, të nënshkruar nga Kërste Shajnoski, Kryetar i Këshillit të Ekspertëve të AMS-së dhe Gjorgi Markoski, Kryetar i LMM-së. Lidhja e Matematikanëve është një shoqatë profesionale që organizon përgatitjet e përfaqësuesve tanë për çdo olimpiadë ekonomike për nxënës të shkollave të mesme – matematikanë.

AMS-ja në bashkëorganizim me LMM-në do të organizojë trajnime për forcimin e edukimit financiar të nxënësve të shkollave të mesme. Memorandumi përfshin aktivitete të shumta të përbashkëta për të mbështetur matematikanët e rinj me një theks të veçantë në edukimin e tyre financiar dhe përdorimin më të mirë të produkteve dhe shërbimeve financiare.

Ky memorandum thellon dhe forcon bashkëpunimin mes AMS-së dhe LMM-së që ka nisur në gjysmën e parë të këtij viti. Atëherë ekspertë nga AMS-ja mbajtën trajnime për matematikanët tanë të shkollave të mesme të cilët patën sukses të madh në Olimpiadën Ballkanike në Greqinë fqinje.

Përkatësisht, në qershor të këtij viti, në Olimpiadën e 27-të Ekonomike Ballkanike të Juniorëve për Matematikanët, përfaqësuesit tanë u dekoruan me medalje ari, argjendi dhe bronzi.

Përmes këtij projekti, AMS-ja forcon bashkëpunimin edhe me Fakultetin e Shkencave dhe Matematikës në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodi”, i cili është organizata amë e matematikanëve nga LMM-ja.