Më 28 dhe 29 shtator në ambientet e Odës Ekonomike të Maqedonisë në Shkup do të mbahet InsurHack Skopje hakatoni i cili i dedikohet industrisë së sigurimit.

InsurHack Skopje është iniciativë e Agjensionit për mbikëqyrje të sigurimit dhe Shoqatës së organizatave finansiare pranë Odës Ekonomike. Qëllimi i saj është njohja e studentëve me industrinë e sigurimit dhe zhvillimin e zgjidhjeve kreative për avansimin e proceseve të punës të shoqërive për sigurim dhe agjentëve të sigurimit.

Më tepër informata për ngjarjen InsurHack Skopje mund të gjeni në faqen e internetit në vijim: http://insurhack.aso.mk

Insurtech Skopje do të mbahet më 2 dhe 3 tetor të vitit 2019 (e mërkurë dhe e enjte), në Odën Ekonomike të Maqedonisë, salla 4 në katin e 5-të, dhe prëbëhet prej dy pjesëve:

Pjesa e parë (2 tetor): Start up Pitch Session – sipërmarrësit dhe start up kompanitë do të prezantojnë zgjidhje digjitale në funksion të përmirësimit të proceseve të industrisë së sigurimeve,

Pjesa e dytë (3 tetor): Insurtech konferencë – pjesëmarrje e insurtech kompanive me renome dhe shembuj të suksesshëm.

Gjuhë zyrtare në INSURTECH Skopje do të jetë gjuha angleze.

Më tepër informata reth ngjarjes, folësve, programit dhe paraqitjes për pjesëmarrje mund të merrni në linkun: https://insurtechskopje.eu/