NJ O F T I M

Lidhur me Njoftimin për realizimin e trajnimit dhe provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime, i publikuar më 10.12.2021, ju njoftojmë se nga sot – 15.12.2021 (ora 12:00) janë plotësuar kapacitetet për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin profesional për përfaqësues/agjentë sigurimesh.

 

Prandaj, Aplikimet/Kërkesat për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për përfaqësues sigurimesh që do të dorëzohen pas publikimit të këtij Njoftimi, nuk do të merren parasysh.

 

Shkup, 15.12.2021