NJOFTIM për  realizimin e trajnimit dhe mbajtjen e provimit profesional  për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit në sigurime