Opinion në lidhje me investimin e fondeve kapitale në eurobono të emetuar nga Ministria e Financave