Raporti për volumin dhe përmbajtjen e veprimtarisë të Shoqërive për Brokerim në Sigurime për periudhën 1.1-31.12.2023