Raporti vjetor mbi punën e Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2019