Regjistër i Shoqërive të Përfaqësimit në Sigurime

Regjistër i Shoqërive të Përfaqësimit në Sigurime

TREND MR

Rr. Vasil Gjorgjov 22/50, Shkup

Ueb faqja | Regjistrohuni
tel:3 25 07 86

Aktiva Osiguruvanje

Bul. 11 Oktomvri, nr. 25-7/714, Shkup

Ueb faqja | Regjistrohuni
tel: 3 25 07 85 , 3 25 07 87 , 3 25 07 82

Lajon INS, Shkup

Rr. Bulevar AVNOJ, nr. 20/2-23, Shkup

Ueb faqja | Regjistrohuni
tel. 2 45 40 04

Safe Life

Rr. Pirinska, nr. 23, Shkup

Ueb faqja | Regjistrohuni
Tel: 3 222 818

Fortis Pro, Shkup

Rr. 11-ti Oktomvri, nr. 1A, Shkup

Ueb faqja | Regjistrohuni
Tel: 2 614 85 47

REA Inshurens Grup, Shkup

Rr. Maksut Sadik, nr. 11, Shkup

Ueb faqja
Tel: 3 175 633

Lajf Vizion, Shkup

Rr. Petar Acev rr. 24/1-4, Skopje

Ueb faqja | Regjistrohuni
Tel: 3 225 500

Vash Prijatel

Rr. Kuzman Josifoski, nr. 8, Prilep

Ueb faqja
Tel: 048 400 098

Femili Partner, Shkup

Rr. Pirinska, nr. 23, Shkup

Ueb faqja | Regjistrohuni
Tel: 3 152 155

MOE Osiguruvanje

Rr. Nikola Parapunov, nr. 41, Shkup

Ueb faqja | Regjistrohuni
Tel: 3 051 000

Rr. Krusevska no. 21, Prilep

Ueb faqja | Regjistrohuni
tel: 073 555 006 | e-mail: dzo.protektor@gmail.com

Facebook
LinkedIn