14. Sigurimi i kreditit

Maqedonia

Rr. 11 Oktomvri Nr.25, Shkupe-mail:  info@mk.qbe.comtel. 3 11 51 88 faks 3 13 71 54

Klasa të sigurimeve:

2 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17

Ueb faqja Kushte të veçanta

Triglav Osiguruvanje AD

bul. Oktomvriska revolucija bb Hiperium, Shkupe-mail:  osig@triglav.mktel 5 10 22 22 faks: 5 10 22 22

Klasa të sigurimeve:

2 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17

Ueb faqja Kushte të veçanta

SAVA

ul. Zagrebska  Nr.28A, Shkup e-mail:  dokumenti@savatabak.com.mktel 5 10 15 00 faks: 5 10 15 02

Klasa të sigurimeve:

2 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17

Ueb faqja Kushte të veçanta

VINER –Vienna Insurance Group sh.a.

Rr. Zeleznicka 41, Skopje e-mail:  winner@winner.mktel. 3 23 16 31 faks:3 23 16 32

Klasa të sigurimeve:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

EUROLINK sh.a.

Rr. Pirinska nr.23, Shkup e-mail:  eurolink@eurolink.com.mktel 3 28 93 01 faks: 3 23 16 25

Klasa të sigurimeve:

2 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17

Ueb faqja Kushte të veçanta

KROACIJA sh.a. – Jo Jetë

Rr. Kosturski Heroi nr. 38, Shkup e-mail:  contact@crosig.mktel: 3 21 56 14 faks:3 25 11 11

Klasa të sigurimeve:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 1

Ueb faqja Kushte të veçanta
Facebook
LinkedIn