12. Sigurimi i përgjegjësive civile për anijet

Maqedonia

Rr. 11 Oktomvri Nr.25, Shkupe-mail:  info@mk.qbe.comtel. 3 11 51 88 faks 3 13 71 54

Klasa të sigurimeve:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 2 18 3 4 5 6

Ueb faqja Kushte të veçanta

Triglav Osiguruvanje AD

bul. Oktomvriska revolucija bb Hiperium, Shkupe-mail:  osig@triglav.mktel 5 10 22 22 faks: 5 10 22 22

Klasa të sigurimeve:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 2 18 3 4 5 6

Ueb faqja Kushte të veçanta

SAVA

ul. Zagrebska  Nr.28A, Shkup e-mail:  dokumenti@savatabak.com.mktel 5 10 15 00 faks: 5 10 15 02

Klasa të sigurimeve:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 2 18 3 4 5 6

Ueb faqja Kushte të veçanta

EUROINS sh.a.

Rr. 8 Septemvri 12, Shkup e-mail:  osig@euroins.com.mktel 3 22 89 04 faks: 3 11 71 94

Klasa të sigurimeve:

8 9 10 11 12 13 15 16 18 1 2 3 5 6 7

Ueb faqja Kushte të veçanta

VINER –Vienna Insurance Group sh.a.

Rr. Zeleznicka 41, Skopje e-mail:  winner@winner.mktel. 3 23 16 31 faks:3 23 16 32

Klasa të sigurimeve:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1 18 2 3 4 5 6

Ueb faqja Kushte të veçanta

EUROLINK sh.a.

Rr. Pirinska nr.23, Shkup e-mail:  eurolink@eurolink.com.mktel 3 28 93 01 faks: 3 23 16 25

Klasa të sigurimeve:

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 2 18 3 4 5 6

Ueb faqja Kushte të veçanta

GRAVE JO JETË

Rr. Pirinska Nr. 14, 23/1-1-1-5, Shkup e-mail:tel. 3 21 55 15 faks: 3 21 55 17

Klasa të sigurimeve:

10 11 12 13 18 1 3 5 7 8 9

Ueb faqja Kushte të veçanta

UNIQA

Bul. "Ilinden" no. 1, Shkup e-mail:  info@uniqa.mktel. 3 12 59 20 fax: 3 21 51 28

Klasa të sigurimeve:

7 8 9 10 11 12 13 16 18 1 2 3 4 5 6

Ueb faqja Kushte të veçanta

POLISA E SIGURIMIT sh.a.

Rr. Shën Kliment Ohridski nr. 26, Shkup e-mail:  info@insurancepolicy.com.mktel. 3 29 07 60, 3 29 07 87, 3 22 14 46 faks: 3 29 07 89

Klasa të sigurimeve:

7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 1 18 2 3 4 5 6

Ueb faqja Kushte të veçanta

KROACIJA sh.a. – Jo Jetë

Rr. Kosturski Heroi nr. 38, Shkup e-mail:  contact@crosig.mktel: 3 21 56 14 faks:3 25 11 11

Klasa të sigurimeve:

8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 1 3 4 5 6 7

Ueb faqja Kushte të veçanta
Facebook
LinkedIn