2.Sigurimi i sëmundjeve

Maqedonia

Rr. 11 Oktomvri Nr.25, Shkupe-mail:  info@mk.qbe.comtel. 3 11 51 88 faks 3 13 71 54

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

Triglav Osiguruvanje AD

bul. Oktomvriska revolucija bb Hiperium, Shkupe-mail:  osig@triglav.mktel 5 10 22 22 faks: 5 10 22 22

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

SAVA

ul. Zagrebska  Nr.28A, Shkup e-mail:  dokumenti@savatabak.com.mktel 5 10 15 00 faks: 5 10 15 02

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

EUROINS sh.a.

Rr. 8 Septemvri 12, Shkup e-mail:  osig@euroins.com.mktel 3 22 89 04 faks: 3 11 71 94

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

VINER –Vienna Insurance Group sh.a.

Rr. Zeleznicka 41, Skopje e-mail:  winner@winner.mktel. 3 23 16 31 faks:3 23 16 32

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

EUROLINK sh.a.

Rr. Pirinska nr.23, Shkup e-mail:  eurolink@eurolink.com.mktel 3 28 93 01 faks: 3 23 16 25

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

UNIQA

Bul. "Ilinden" no. 1, Shkup e-mail:  info@uniqa.mktel. 3 12 59 20 fax: 3 21 51 28

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

KROACIJA

Rr. Kosturski Heroi nr. 38, kati 4, Shkup e-mail:  contact@cro.mktel. 3 21 58 83 faks: 3 21 50 61

Klasa të sigurimeve:

1 2 19 21

Ueb faqja Kushte të veçanta

POLISA E SIGURIMIT sh.a.

Rr. Shën Kliment Ohridski nr. 26, Shkup e-mail:  info@insurancepolicy.com.mktel. 3 29 07 60, 3 29 07 87, 3 22 14 46 faks: 3 29 07 89

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

GRAVE

Rr. Pirinska Nr. 23, Shkup e-mail:  office.skopje@grawe.attel. 3 11 88 54; 3 10 96 73 fax. 3 11 88 55

Klasa të sigurimeve:

1 2 19 21

Ueb faqja Kushte të veçanta

Halk Osiguruvanje

Rr. Nënë Tereza no. 1, Shkup e-mail:tel. 3 12 23 85 faks: 3 21 57 80

Klasa të sigurimeve:

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 18

Ueb faqja Kushte të veçanta

WINNER Jetë- VIG

Rr. "11 Tetori" nr. 25,  Shkup

tel. 2 31 14 333

fax: 2 32 31 632

Klasa të sigurimeve:

1 2 19 21

Ueb faqja Kushte të veçanta

UNIKA Jetë sh.a.

Bul. "Ilinden" no. 1, Shkup

tel. 02 3 109 060

faks:  02 3 215 128

 

Klasa të sigurimeve:

1 2 19 20 21

Ueb faqja Kushte të veçanta
Facebook
LinkedIn