1. Informacion mbi harmonizimin  e Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve me kalimin në fazën e dytë të asociacionit midis Republikës së Maqedonisë dhe Komunitetit Evropian dhe shteteve anëtare,
  2. Vendim për marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Aleksandra Lozanovska,