1. Vendim për marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime,  personit Nikolla Latinovski,
  2. Vendim për marrjen e licencës për përfaqësues në sigurimeve, personit Sanja Ljubomir,
  3. Vendim mbi masat e mbikëqyrjes kundër Grupit Kombëtar të Sigurimeve AD Osiguritelna Polisa SHKUP,