1. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Elena Veljanovska,
 2. Vendimi për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Marko Shenov,
 3. Vendimi për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Milena Veliçkoviq,
 4. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për përfaqësues në sigurime për personin Arjeta Rexhepi,
 5. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për përfaqësues në sigurime për personin Sonja Filipovska,
 6. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për përfaqësues në sigurime për personin Aleksandra Lazarova,
 7. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për përfaqësues në sigurime për personin Amir Sela,
 8. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për përfaqësues në sigurime për personin Kërste Vranishkovski,
 9. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për përfaqësues në sigurimeve për personin Sasho Trajkovski,
 10. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për broker në sigurime për personin Elena Dimitrovska,
 11. Vendim për vazhdimin e provimit profesional për broker në sigurime për personin Aleksandra Gjorçevska,
 12. Aktvendim për dhënien e pëlqimit Shoqërisë të Sigurimeve Jo-Jetë Grave Jo-Jetë SHA Shkup për të kryer transformimin e borxhit subordinar.