1. Vendim për dhënien e lejes për futjen e klasës dy (2) në aktivitetin e KROACIA JO-JETË.
  2. Vendim për miratimin e pëlqimit për ndryshimin e statutit të KROACIA JO-JETË.