1. Procesverbali i seancës njëzetë e një të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 20.8.2021 në orën 10:00,
  2. Ndryshim i Planit Vjetor të Mbikëqyrjes në Terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021,
  3. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve të personit Aleksandar Hristov,
  4. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues  të sigurimeve të personit Fidanço Llozanov.