1. Vendim për miratimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021 dhe Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve,
  2. Vendim për financimin e përkohshëm të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021,
  3. Miratimi i Planit Strategjik të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për periudhën 2021-2023,