1.                   Miratimi i Procesverbalit të seancës së 29-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 5 tetor të vitit 2023.

2.                   Kërkesë për marrjen e lejes për ushtrimin e aktiviteteve të sigurimeve të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve ZOIL MAKEDONIA SHA Manastir dhe marrja e aktvendimit.