Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve në Republikën e Maqedonisë, në periudhën prej 8 deri 10 maj, të vitit 2012, ishte nikoqir i Seminarit rajonal për autoritetet rregullatore të sigurimit nga Evropa Qendrore dhe Lindore, Azia Qendrore dhe Transkaukazia, me teme: “Mbikëqyrja makroprudenciale dhe grupore”.

Ky eveniment është organizuar në bashkëpunim me Institutin për Stabilitet Financiar (FSI) dhe Shoqata  ndërkombëtare e mbikëqyrësve së sigurimeve (IAIS).  Në këtë eveniment morën pjesë përfaqësues të autoriteteve rregullatore nga: Çekia, Lituania, Shqipëria, Bullgaria, Polonia, Azerbejxhani, Turqia, Moldavia, Sllovenia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Republika Serbe, Republika e Maqedonisë dhe Mali i Zi.

Temat e mbuluara në këtë seminar, i prezantuan njerëz të shquar në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve: Ms. Gunilla Lofvendahl, Specialist në sektorin financiar pranë Institutit për stabilitet financiar (FSI) dhe Banka për rregullime ndërkombëtare (BIS); Mr. Peter Braumuller, Kryetar i komitetit ekzekutiv në Rregullatorin e tregut Financiar (FMA); Mr. Michael Zboron, Specialist teknik në Rregullatorin e kushteve të tregut financiar në Mbretërinë e Bashkuar (FSA) UK dhe Mr. Jeffrey Yong, Specialist në sektorin financiar në FSI dhe BIS.