Shitjet e policave të sigurimit të pronës arritën në 30 milionë euro. Në sigurimet shëndetësore private janë investuar 4.9 milionë euro. Sigurimi i përgjegjësisë së përgjithshme u rrit me 27%, ndërsa investimet në sigurimin e humbjeve financiare e tejkaluan vlerën prej një milionë eurosh, që është 10% më shumë se vitin e kaluar. Siguruesit për nëntë muaj kanë lidhur 1.13 milionë kontrata sigurimi jo-jetë ose 277,000 më shumë se vitin e kaluar

Qytetarët, kompanitë dhe institucionet kanë investuar 7,5 miliardë denarë (122 milionë euro) në sigurime jo-jetë në nëntë muajt e parë të këtij viti. Shitjet (primi i shkruar bruto – PSHB) e shërbimeve të sigurimit në këtë periudhë janë rritur me 18 për qind (19 milionë euro) krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), numri i kontratave të sigurimit të lidhura në këtë periudhë është rritur me 32 për qind dhe ka kaluar shifrën 1.13 milionë,

Rritje të ndjeshme ka interesi për sigurimin e pronës, sigurimin e udhëtimit, sigurimin shëndetësor privat, sigurimin e humbjeve financiare, sigurimin e përgjegjësisë së përgjithshme dhe sigurimin e detyrueshëm të automjeteve. Të dhënat tregojnë se shitja e produkteve të sigurimit nga spektri i 18 klasave të sigurimeve jo-jetë e kapërceu plotësisht goditjen  e shkaktuar nga pandemia shëndetësore e virusit KOVID-19 vitin e kaluar. Rezultati për nëntë muajt e parë të këtij viti është më i mirë me 12 për qind krahasuar me shitjen e policave në të njëjtën periudhë të vitit 2019.

Ka rritje solide të shitjeve në klasën më të madhe vullnetare – sigurimin e pronës. Numri i kontratave të lidhura për sigurimin e pronës ka kaluar 107.000, ndërsa vlera e tyre ka kaluar 1,85 miliardë denarë (30 milionë euro). Kjo është 22 për qind (5.4 milionë euro) më shumë shitje se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Produkti i sigurimit me rritje më të shpejtë këtë vit mbetet sigurimi shëndetësor privat. Dhjetë shoqëri sigurimesh arkëtuan 35% më shumë nga shitja e policave të tilla krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shitja arriti në 300 milionë denarë (4,9 milionë euro). Numri i kontratave private të sigurimit shëndetësor është rritur me 42%, dhe janë lidhur mbi 12800 kontrata.

Investimet në polica që sigurojnë përgjegjësi të përgjithshme janë rritur për 27 për qind dhe për nëntë muajt e parë të tyre kompanitë kanë arkëtuar 200,5 milionë denarë (3,26 milionë euro). Janë lidhur 39 mijë kontrata sigurimesh, që është 15% më shumë se vitin e kaluar.

Sigurimi i humbjeve financiare, edhe pse një klasë e vogël në strukturën e sigurimeve vullnetare, këtë vit shënoi një rritje prej 10 për qind në vlerën e policave të shitura, e cila e kaloi vlerën e 1 milion eurove.

Siç pritej, për shkak të lehtësimit të masave kufizuese shëndetësore, këtë vit ka një rritje të madhe të shitjeve të sigurimeve të shëndetit gjatë udhëtimit. Kompanitë e sigurimit të jetës shitën 216,000 polica të sigurimit të shëndetit në udhëtim, më shumë se dyfishi i së njëjtës periudhë në vitin 2020. Ata inkasuan 118 milionë denarë (1,9 milionë euro) ose 92 për qind më shumë se vitin e kaluar.

Përgjegjësia e automjeteve, detyrimi ligjor,  mbetet klasa me peshën më të madhe në shitjet totale. Për nëntë muajt e parë janë lidhur 490.000 kontrata sigurimi dhe vlera e tyre është 3,68 miliardë denarë (59,9 milionë euro). Shitjet e këtyre policave janë rritur me 20 për qind krahasuar me vitin 2020.

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur, i cili normativizon  tregun e sigurimeve, kryen mbikëqyrje të aktivitetit të shoqërive të sigurimeve  dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të personave të siguruar ose policëmbajtësve dhe kontribuon në edukimin financiar dhe përfshirjen financiare të popullatës.