Breshri dhe ngrica janë rreziqet më të theksuara në sigurimet bujqësore. Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, mbi 70 për qind e vlerës së të gjitha dëmeve të paguara në bujqësi dhe blegtori janë për shkak të pasojave të këtyre fatkeqësive natyrore. Për shkak se fermerët e dinë se breshri dhe ngricat janë rreziqet më të mëdha, ata investojnë në sigurime më shumë kundër këtyre rreziqeve. Për gjashtë muajt e parë, vlera e policave të blera që sigurojnë kulturat bujqësore nga breshëri dhe akulli arriti në 5 milionë euro ose 26 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar

Fermerët dhe blegtorët arkëtuan një total prej 162 milionë denarësh (2.63 milionë euro) nga dëmet e mbuluara nga policat e sigurimit për gjashtë muajt e parë të këtij viti. Në shumën e përgjithshme të dëmeve të paguara bujqësore dhe blegtorale për të mbjellat dhe të korrat e shkatërruara, për bagëtitë e ngordhura, dominon vazhdimisht pagesa e dëmeve të shkaktuara nga breshri dhe ngrica, tregojnë të dhënat zyrtare nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS).

Breshri dhe akulli janë armiqtë më të mëdhenj të fermerëve, ata shkaktojnë dëmin më të madh

Dëmet e shkaktuar nga breshri ose ngrica (akulli) kanë pjesën më të madhe në shumën e dëmeve të paguara të mbuluara nga sigurimet bujqësore. Për gjashtë muajt e parë nga këto fatkeqësi natyrore, janë paguar dëme për shkatërrimin e të mbjellave dhe të korrave, në një vlerë totale prej 117.85 milionë denarësh (1.9 milionë euro). Kjo përbën 72 për qind të të gjitha dëmeve të paguara në bujqësi dhe blegtori në këtë periudhë. Statistikat për gjysmën e parë të dy viteve të mëparshme janë të ngjashme. Në vitin 2020, fermerët arkëtuan 99.5 milionë denarë (1.6 milionë euro) ose 74 për qind për dëmet nga breshri dhe ngrica, ndërsa në vitin 2019, 78 për qind të të gjitha dëmeve të paguara në bujqësi.

Vlera e përgjithshme e dëmeve të arkëtuara nga fermerët nga shoqëritë e sigurimeve për gjashtë muajt e parë të këtij viti është 162 milionë denarë (2.63 milionë euro). Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, shuma e kërkesave të paguara për sigurimin bujqësor ishte më e ulët për 22 për qind dhe arriti në 132.4 milionë denarë (2.15 milionë euro). Në gjysmën e parë të vitit 2019, fermerët arkëtuan 78.4 milionë denarë (1.27 milionë euro) për dëm.

Çfarë sigurojnë zakonisht fermerët

Investimet e përgjithshme të fermerëve dhe blegtorëve në sigurime për gjysmën e parë të këtij viti arrijnë në 398.4 milionë denarë (6.5 milionë euro). Kjo është 20 për qind më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2020 kur investimet në sigurimin e të mbjellave, të korrave, të blegtorisë ishin 331 milionë denarë (5.38 milionë euro). Vazhdimësia në rritjen e investimeve është regjistruar edhe në krahasim me vitin 2019 kur vlera e sigurimeve bujqësore në gjysmën e parë të vitit arriti në 241.2 milionë denarë (3.92 milionë euro).

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur, i cili rregullon tregun e sigurimeve, kryen mbikëqyrje të aktivitetit të shoqërive të sigurimeve  dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të personave të siguruar ose policëmbajtësve dhe kontribuon në edukimin financiar dhe përfshirjen financiare të popullatës.