Në klasën më të madhe vullnetare – sigurimin e pasurisë, dëmet e paguara janë rritur me 13% dhe kanë arritur në 11.5 milionë euro. Në rastin e sigurimeve shëndetësore private, shuma e dëmeve të paguara vitin e kaluar është dyfishuar krahasuar me vitin 2020. Ka rritje mbresëlënëse në dëmet e paguara në klasat më pak të përfaqësuara: sigurimi i mallrave, kreditë e siguruara dhe humbjet financiare të siguruara. Të 11 shoqëritë e sigurimeve jo-jetë vitin e kaluar kanë paguar mbi 4 miliardë denarë për dëmet e mbuluara nga sigurimet, që është 14% më shumë se në vitin 2020.

Qytetarët, kompanitë, shoqatat dhe institucionet shtetërore kanë inkasuar mbi 4 miliardë denarë (66,2 milionë euro) nga shoqëritë e sigurimeve për dëmet e mbuluara nga sigurimet jo-jetë në vitin 2021. Shuma totale e dëmeve të paguara (dëmet bruto të paguara) vitin e kaluar është më e lartë për 14 për qind (8.2 milionë euro) krahasuar me vitin 2020. Vitin e kaluar janë paguar gati 80 mijë dëme të raportuara, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.

Për dëmet e raportuara për pronën e siguruar, personat e siguruar vitin e kaluar kanë tarifuar 13 për qind më shumë se në vitin 2020. Të 11 shoqëritë e sigurimeve jo-jetë vitin e kaluar kanë paguar 710 milionë denarë (11,5 milionë euro) për dëme në pronën e siguruar. Shoqëritë e sigurimeve kanë paguar pothuajse 9,000 dëme për të siguruarit e tyre vitin e kaluar. Gjithsej 316 milionë denarë (mbi 5 milionë euro) janë paguar për pasurinë e siguruar për personat fizikë, ndërsa 394 milionë denarë (6,4 milionë euro) personave juridikë.

Në klasën me rritje më të shpejtë – sigurimet shëndetësore private, pagesa e dëmeve pason me rritjen e shitjeve të policave të sigurimeve. Për vitin e kaluar nëntë shoqëri të sigurimeve kanë paguar 211 milionë denarë (3,4 milionë euro). Kjo është dyfishi i shumës së dëmeve që kanë paguar në vitin e kaluar 2020, në të cilin popullariteti i kësaj klase sigurimesh vullnetare filloi të rritet për shkak të pandemisë shëndetësore.

Në klasën e sigurimit nga aksidentet (klasa më masive e sigurimit vullnetar që mbulon pothuajse 700.000 persona të siguruar) vitin e kaluar janë paguar dëme në vlerë të përgjithshme prej 434 milionë denarësh (7 milionë euro). Dhe kjo është 8 për qind më shumë se një vit më parë.

Nga dëmet për automjetet e siguruara kasko, personat e siguruar kanë arkëtuar 507 milionë denarë (8,2 milionë euro) ose 4 për qind më shumë se në vitin 2020.

Nga klasat më pak të përfaqësuara të sigurimit vullnetar të jo-jetës, tre klasa sigurimesh shënojnë rritje mbresëlënëse të dëmeve të paguara. Pagesat për sigurimin e mallrave janë rritur me 7 herë krahasuar me vitin 2020 dhe shuma e pagesave për dëmet e siguruara nga humbjet financiare pothuajse është dyfishuar. Në rastin e sigurimit të kredive janë paguar 3,75 milionë denarë (61.000 euro), ndërsa në vitin 2020 nuk ka pasur asnjë pagesë.

Sigurimi i udhëtimit është klasa e vetme në të cilën vitin e kaluar shuma e totalit të dëmeve të paguara është më e ulët se në vitin 2020. Të 11 shoqëritë e sigurimeve kanë paguar 40 milionë denarë (0,65 milionë euro), që është 15 për qind më pak se në vitin 2020.

Në klasën më të madhe – sigurimet nga autopërgjegjësia, 11 shoqëri vitin e kaluar kanë paguar 2,1 miliardë denarë (34,2 milionë euro) për gati 30.000 dëme të raportuara. Shuma e dëmshpërblimit të paguar vitin e kaluar është 12 për qind më e lartë se një vit më parë.

Në totalin e dëmeve të paguara vitin e kaluar marrin pjesë ADOR “Maqedonia” dhe “Eurolink” me 362 milionë denarë (6 milionë euro), “Triglav” me 570 milionë denarë (9.2 milionë euro), “Sava” me 463 milionë denarë (7.5. milionë euro), “Euroins” me 396 milionë denarë (6,4 milionë euro), dhe “Viener” me 341 milionë denarë (5,5 milionë euro). “Grave Jo-Jetë” vitin e kaluar ka paguar 142 milionë denarë (2,3 milionë euro), “Unika” ka paguar 408 milionë denarë (6,6 milionë euro), “Origuritelna Polica” 261 milionë denarë (4,2 milionë euro), “Halk Osiguruvanje” ka paguar 512 milionë denarë. (8,3 milionë euro), dhe “Kroacia Osiguruvanje – jo-jetë” 250 milionë denarë (4,1 milionë euro).

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur, i cili normativizon  tregun e sigurimeve, kryen mbikëqyrje të aktivitetit të shoqërive të sigurimeve  dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të personave të siguruar ose policëmbajtësve dhe kontribuon në edukimin financiar dhe përfshirjen financiare të popullatës.