Më 17 shtator 2018, në ambientet e Agjencionit të mbikëqyrjes së sigurimeve, për punonjësit e Agjencionit zhvilloi një ligjeratë Piotr Manikowski, Ph.D., profesor në katedrën e sigurimit, Jacek Lisowski, Ph.D., profesor dhe shef i katedrës së sigurimit, në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit në Poznanj, R. e Polonisë.

 

 

 

 

 

Punonjësit e Agjencionit patën mundësinë që nga afër të njihen me karakteristikat e tregut të sigurimeve në R. e Polonisë, produktet kryesore të sigurimeve, institucionet dhe rregulloret e tregut të sigurimeve. Përveç kësaj, u prezantua edhe koncepti i sigurimit të kredisë, si një klasë e sigurimit me rritje të shpejtë në Poloni, e cila tërheq vëmendje të veçantë si për kompanitë e sigurimeve poashtu edhe për mbikëqyrjen e sigurimeve.