“Tregu maqedonas i letrave me vlerë dhe analiza e investimeve dhe pasurive të menaxhuara nga kompanitë e sigurimeve në tregun e letrave me vlerë”, ishte tema e seminarit virtual, që u mbajt sot si një aktivitet që del nga Memorandumi i Bashkëpunimit i lidhur midis Agjencisë të  Mbikëqyrjes së Sigurimieve dhe Bursës së Maqedonisë,  që ka për qëllim kryesisht promovimin dhe zhvillimin e tregut financiar.

Fjalë hyrëse në seminar patën, Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të AMS-së, z. Kërste Shajnoski dhe z. Ivan Shteriev, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bursës së Maqedonisë, ndërsa morën pjesë përfaqësues të shoqërive të sigurimeve, punonjës të AMS-së  dhe përfaqësues të Bursës së Maqedonisë.

Përmbajtja e prezantimeve të përgatitura nga Bursa e Maqedonisë dha një përmbledhje të situatës aktuale në Bursë, por edhe të treguesve krahasues në të gjithë botën. Produktet e internetit të Bursës u prezantuan si burim informacioni për tregun e brendshëm të letrave me vlerë me një prezantim të produkteve dhe shërbimeve për shpërndarjen e të dhënave të tregtisë.

Përmbajtja e prezantimit të përgatitur nga AMS-ja dha një përmbledhje të analizës së investimeve dhe aktiveve të menaxhuara nga kompanitë e sigurimeve në tregjet e kapitalit dhe praktikën botërore. U theksua rëndësia e shoqërive të sigurimeve si investitorë institucionalë dhe pjesëmarrës shumë të rëndësishëm në tregun financiar, veçanërisht në tregun e kapitalit.

Në fund të takimit u konkludua se ekziston nevoja për bashkëpunim dhe koordinim më të madh ndërmjet  AMS-së, Bursës dhe shoqërive të sigurimeve, në mënyrë që të përmirësohet dhe zhvillohet më tej tregu financiar me theks të veçantë në tregun e sigurimeve.